STRATEGIE EXECUTIE LEZINGEN

Hier zijn enkele lezingen die ik heb gegeven over strategie ontwikkeling, strategie executie, strategie management en verandermanagement. De lezingen zijn gebaseerd op mijn onderzoek naar strategie aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit – één van de top 5 business schools in Europa.
Strategie Management Expert | Dr. Arnoud van der Maas
EXCELLENTE STRATEGIE
EXECUTIE

In deze presentatie presenteer ik het strategie executie model met de vijf bouwstenen voor succesvolle strategie executie: de strategie, de executie van de strategie, de organisatie, de mensen die de strategie moeten uitvoeren en de systemen die nodig zijn om de executie te ondersteunen.

Lees Meer
Dr. Arnoud van der Maas
STRATEGIE EXECUTIE SUCCESFACTOREN

In deze presentatie presenteert de Strategie Executie Agenda met acht succes factoren voor succesvolle strategie executie. De succesfactoren bieden bestuurders en managers inzichten en goede praktijken om hun strategie succesvol ten uitvoer te brengen in hun organisatie.

Lees Meer
Strategy Management Office, Afdeling Strategie Management
DE AFDELING STRATEGIE MANAGEMENT

Veel organisaties hebben geen effectief strategie management process waarmee ze hun strategie kunnen vertalen in concrete resultaten. De afdeling Strategie Management is verantwoordelijk is voor het integraal managen van strategie ontwikkeling, strategie executie en strategie control.

Lees Meer
PROEFSCHRIFT STRATEGIE IMPLEMENTATIE

Strategie implementatie is van groot belang voor iedere organisatie. Goed geformuleerde strategieën en beleid leiden alleen tot succesvolle resultaten indien succesvol uitgevoerd. Dit proefschrift onderzoekt het succes en falen van strategie implementatie binnen publieke en private organisaties. Uit dit onderzoek kwamen 24 succes factoren naar voren welke zijn samengebracht in een praktisch model voor strategie implementatie.

Lees Meer
SUCCESVOLLE STRATEGIE IMPLEMENTATIE

Zelfs de beste strategieën hebben pas waarde indien succesvol uitgevoerd. De meeste strategie implementaties mislukken echter. Deze presentatie presenteert het Strategie Implementatie Framework. Het raamwerk bevat 18 succesfactoren gerelateerd aan de inhoud, het proces en de context van een strategie implementatie. Het raamwerk geeft managers en bestuurders inzicht in dit complexe en ongrijpbare fenomeen.

Lees Meer
STRATAEGOS CONSULTING BUREAU PRESENTATIE

Strataegos Consulting is een strategie consultancy gespecialiseerd in strategie consulting, strategie ontwikkeling, strategie executie en strategie control. Strataegos helpt organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve strategieën die hen in staat stellen om duurzame waarde te creëren voor klanten, medewerkers en maatschappij. Strataegos verzorgt lezingen, verricht onderzoek en publiceert in strategie en executie.

Lees Meer

LEZING ONDERWERPEN

STRATEGIE EXECUTIE

Zelfs de beste strategie is waardeloos zonder succesvolle strategie executie. Ondanks het grote strategische belang voor iedere organisatie, mislukken de meeste strategie implementaties. In deze lezing gebaseerd op zijn proefschrift over strategie executie legt Dr. van der Maas uit hoe bestuurders en managers strategie executie tot een succes kunnen maken met het door hem ontwikkelde strategie managementmodel: de Strategie Spiraal.

STRATEGIE MANAGEMENT

Om succesvol te zijn in de hedendaagse bedrijfsomgeving hebben organisaties een effectief strategie management systeem nodig wat hen in staat stelt om een goede strategie te ontwikkelen, uit te voeren en regelmatig bij te stellen. In deze lezing legt Dr. van der Maas hoe organisaties een dergelijk strategie management systeem kunnen organiseren.

VERANDERMANAGEMENT

Organisaties moeten zich continue aanpassen aan de steeds sneller veranderende om te overleven. Uit vele onderzoeken blijkt dat organisaties maar lastig zijn te veranderen. In deze lezing gebaseerd op zijn promotieonderzoek naar verandermanagement bespreekt Dr. van  der Maas hoe organisatie succesvol kunnen veranderen om zo hun visie en strategische doelen te bereiken.

Neem Contact Op